welkom! (NL)

Mijn naam is Jan Jeroen Bredewold, ik ben zanger, zangdocent en koordirigent en in die hoedanigheid sinds 2004 woonachtig en werkzaam in Parijs. Ik ben al een tijdje bezig de banden met het vaderland weer aan te halen en sinds januari 2021 woon ik afwisselend in Parijs en Rotterdam en ben ik dus ook beschikbaar voor zangles – en spreekstemcoaching in deze Maasstad.

In 2000 ben ik in Nederland begonnen met het geven van individuele zangles, aanvankelijk samen met een collega in een gedeelde zangstudio, daarna zelfstandig in Parijs. Het coachende, pedagogische aspect van mijn musicusschap heb ik altijd fascinerend gevonden en ik beschouw het als een voorrecht om gedurende langere of kortere tijd iemand te kunnen begeleiden bij haar of zijn vocale zoektocht en gezamenlijk via uitlijning van de verschillende elementen van stemgeving, zoals onder andere houding, adem en klinkervorming, de stem op efficiënte wijze optimaal tot klinken te brengen.

Het is muzikaal gezien belangrijk dat je je als zanger naast je eigen verhaal ook bewust bent van de begeleiding van een lied of aria, de integratie van de harmonische omgeving en de funktie van de orkest – of pianobegeleiding in het gezongen betoog is van levensbelang voor “het hele plaatje”. Die begeleiding van het aan bod komende repertoire neem ik aan de piano voor mijn rekening.

De afgelopen jaren ben ik in mijn praktijk naast zingende klanten van zeer uiteenlopende pluimage steeds meer in aanraking gekomen met mensen die aan hun spreekstem wilden werken om persoonlijke of professionele redenen: Ademnood tijdens het voorzitten van een vergadering, de stem die door spanning trilt, geïrriteerd raakt of hees wordt met een in duigen vallend betoog als triest en autoriteit ondermijnend gevolg. Maar ook existentiëlere problematiek als het zich niet kunnen of willen identificeren met de eigen stem vanwege oude oordelen of aannames. Het is fascinerend om te zien hoe vaak er gedacht wordt dat men zou moeten streven naar een andere en buiten zichzelf bevindende, betere stem ver weg van het eigen als disfunctioneel beschouwde instrument, terwijl de juiste weg vooral de weg naar je eigen stem toe is: Je meningen en eventuele oordelen over je stem onder de loupe nemen evenals je praktisch stemgebruik en je vervolgens met je stem verbinden als echt sonoor deel van je identiteit en leren roeien met de vocale riemen die je hebt. Het zijn belangrijke sleutels tot een bevredigender vocaal resultaat, zingend of sprekend. Een boeiend element heeft met deze spreekstemsessie’s zijn intrede gedaan in mijn werkveld en ik heb zodoende acteurs, docenten, managers, coaches en toeristische gidsen middels ademoefeningen, werken aan houding, theateroefeningen, maar ook zingend en andere tools aanwendend een eindje op weg kunnen helpen in het technisch hanteren van hun stem. Alles in mijn lessen is erop gericht jezelf én je stem tijdens een presentatie beter uit de verf te laten komen en je volop te kunnen concentreren op wat je sprekend of zingend hebt te vertellen.

Mijn parcours: In 1997 ben ik afgestudeerd aan de afdeling koordirectie van het huidige ARTEZ-conservatorium in Zwolle bij Jos Leussink en Jos Vermunt. Gedurende dezelfde periode en erna heb ik privé zang gestudeerd bij Jitske Steendam en Jelle Draijer in Nederland en later bij Florence Guignolet en Guy Flechter in Parijs. Bij Ellen van Lelyveld in Amsterdam volgde ik tijdens en na mijn studie koordirectie intensief pianolessen. Als freelance zanger ben ik sinds 2004 regelmatig werkzaam geweest bij diverse Franse ensembles als Accentus/Opéra de Rouen, Correspondances, les Métaboles en Le Poème Harmonique en diverse kamermuziekformaties, met een accent op oude en hedendaagse muziek .Sinds 1993 dirigeer ik kamerkoren en vocale ensembles en werk ik regelmatig als coach met koren en hun dirigent aan vocale techniek, klank, interpretatie en repetitietechniek. In Parijs ben ik dirigent van het ensemble vocal Pythagore, met wie ik nieuwe vormen van concertvormgeving en inventieve programmering onderzoek.